top of page

שאלון לגילוי דיכאון לאחר לידה

שאלון זה נקרא שאלון EPDS) Edinburg Postnatal Depression Scale) והוא בודק סימפטומים של דיכאון לאחר לידה. השאלון איננו תחליף לאבחנה מקצועית אלא מעיד על סימפטומים שעלולים להצביע על דיכאון ומצריכים המשך בדיקה.

 

יש למלא את השאלון מחודש וחצי לאחר לידה

 

סמני את התשובה המתארת ביותר את הרגשתך בשבוע האחרון:

 

1. הייתי מסוגלת לצחוק ולראות את החלק ההומוריסטי בדברים:

0 - באותה מידה שתמיד יכולתי
1 - לא באותה המידה כמו תמיד
2 - בפירוש פחות מתמיד
3 - לחלוטין לא

 

2. ציפיתי בהנאה לדברים

0 - באותה המידה כמו תמיד
1- במידה מסוימת פחות מתמיד
2 - בפירוש פחות מאשר תמיד
3 - לחלוטין לא

 

3. האשמתי את עצמי, שלא לצורך, כשדברים לא התנהלו היטב:

0 - כלל לא
1 - לעיתים רחוקות
2 - כן, חלק מהזמן
3 - כן, רוב הזמן

 

4. הייתי חרדה ומודאגת ללא סיבה מוצדקת

0 - לחלוטין לא
1 - כמעט שלא
2 - כן, לפעמים
3 - כן, לעיתים קרובות

 

5. הרגשתי מפוחדת ובפאניקה ללא סיבה מוצדקת

0 - כלל לא
1 - כמעט שלא
2 - כן, לפעמים
3 - כן, די הרבה

 

 

6. הרגשתי שיכולת ההתמודדות שלי ירודה

0 - לא, התמודדתי טוב כתמיד
1 - לא, רוב הזמן התמודדתי די טוב
2 - כן, לפעמים לא התמודדתי טוב כתמיד
3 - כן, רוב הזמן לא הצלחתי להתמודד בכלל

 

7. הייתי כה עצובה עד שהתקשיתי לישון 

0 - כלל לא
1 - כמעט שלא
2 - כן, לפעמים
3 - כן, רוב הזמן 

 

8. הרגשתי עצובה או אומללה

0 - כלל לא
1 - לעיתים רחוקות 
2 - כן, לעיתים קרובות
3 - כן, רוב הזמן 

 

9. הרגשתי כה אומללה עד כדי כך שבכיתי

0 - כלל לא
1 - לעיתים רחוקות 
2 - כן, לעיתים קרובות 
3 - כן, רוב הזמן 

 

10. מחשבות על פגיעה בעצמי חלפו במחשבותיי

0 - כלל לא
1 - לעיתים רחוקות 
2 - מידי פעם 
3 - כן, לעיתים קרובות 

 

במידה והציון הינו 10 ומטה מומלץ לבצע את השאלון שוב אחרי שבוע, לבדיקה חוזרת של המצב.

במידה והציון הינו מעל 10 מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי.

במידה וענית בחיוב על שאלה מספר 10 ישנו צורך בהתערבות מיידית

 

bottom of page