top of page

טיפול פסיכולוגי למבוגרים

רוב בני האדם יזדקקו לטיפול פסיכולוגי לתקופה מסויימת לאורך החיים. יש הפונים לטיפול בעקבות משברים כגון פרידות כואבות, אובדן של אדם קרוב, מחלה. אחרים פונים בעקבות תחושות של חרדה או דיכאון, תקיעות, קושי ליצור או לשמר זוגיות, תחושות חוסר ערך, בדידות ועוד. יש המתקשים למקד את סיבת הפנייה מלבד התחושה של מצוקה עמוקה שאינם מבינים את פישרה.

בטיפול אני מציעה לך מקום בו נוכל להתבונן ביחד על חייך, להבין דפוסי התנהגות וחשיבה, להתבונן ברגשות הכואבים, להכיר במה שטוב. אני ניפגשת איתך בגובה העיניים ומאמינה ביצירת מקום בטוח, מקבל וחסר שיפוטיות שממנו יהיה אפשר לצמוח, להתחזק ולצבור כוחות.

 

לא פשוט לפנות לטיפול, ולכך מתווסף הקושי לבחור מטפלת שתתאים עבורך. ניתן להתקשר או לשלוח הודעה ואני אנסה לעזור.

 

bottom of page